ABOUT US

Amaxing
Custom Mattress

Good Rest Better Sleep Healthy Life

ด้วยประสบการณ์ในการผลิต
ที่นอนและหมอนยางพารา
มากกว่า 40 ปี

ทำให้สามารถผลิตยางพาราที่มี
คุณภาพสูง เนื้อยางยืดหยุ่นได้ดี อายุการใช้
งานยาวนาน และสามารถควบคุมความหนาแน่น
ของยางได้ ที่นอนและหมอนของเราได้รับการออก
แบบโดยนักกายภาพบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญ
เรื่องสุขภาพการนอนโดยตรง และได้ผ่านการ
ทดสอบจากผู้ที่มีปัญหาการนอน จึงทำให้ได้
ที่นอนและหมอนที่สามารถปรับให้เหมาะสมกับสรีระ
และพฤติกรรมการนอนของแต่ละบุคคลเรามุ่งมั่น
ที่จะส่งมอบสุขภาพการนอนที่ดีให้กับคุณและคนที่คุณรัก
ด้วยความใส่ใจ

ปัญหาสุขภาพ
ของการนอนไม่มีคุณภาพ

ปัญหาสุขภาพหลายอย่าง เช่น อาการปวดคอ และ
ปวดหลัง อาจมีสาเหตุมาจากที่นอนและหมอนที่ไม่
เหมาะสมกับสรีระ ทำให้การนอนไม่มีคุณภาพ และใน
ระยะยาวอาจก่อให้เกิดโรคร้ายแรงต่าง ๆ
จากผลงานวิจัยทางการแพทย์ พบว่าการ
นอนที่ไม่มีคุณภาพ อาจเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ
ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หรือ แม้กระทั่งโรค
มะเร็งลำใส้

ที่นอนมีความหนาแน่นมากเกินไป

ทำให้แนวกระดูกสันหลังไม่อยู่ในแนวระนาบ ช่วงไหล่
และสะโพกยกสูงขึ้น รวมทั้งมีแรงกดบริเวณ
ปุ่มกระดูกและข้อต่อมากขึ้น

ปรับที่นอนและหมอนให้เหมาะสม

สรีระของร่างกายได้รับการรองรับทุกสัดส่วน
ทำให้แนวกระดูกสันหลังอยู่ในแนวระนาบเรียง
กันเป็นเส้นตรง แรงกดบริเวณปุ่มกระดูกและ
ข้อต่อลดน้อยลง

ปรึกษาปัญหาการเลือกที่นอนและหมอน

สาขาศรีนครินทร์ (สำนักงานใหญ่)

อาคารเดอะโฟร์วิงส์เรสสิเด้นส์
เลขที่ 335/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240
ติดต่อ : 02-320-7588 / 092-955-9350

amaxing.co.th@gmail.com

.

.

สาขาราชพฤกษ์

เลขที่ 897 ถนนพรานนก-พุทธมณฑล
แขวงบางพรม เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพ 10170
ติดต่อ : 02-101-0153 / 092-551-5150