PRODUCT

Amaxing Custom Mattress Product

ที่นอนและหมอนสำหรับคุณ

ที่นอนรุ่น Bio Zone มี 3 ขนาด ได้แก่ King (6 ฟุต), Queen (5 ฟุต) และ Single (3.5 ฟุต)

ที่นอนของ Amaxing เป็นที่นอน Custom ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับสรีระและพฤติกรรมการนอน
ของแต่ละบุคคล ด้วยนวัตกรรมการออกแบบและการผลิตที่นอนของ Amaxing ทำให้ผู้นอนสามารถเลือกปรับ
ระดับความนุ่มหรือแน่นให้เหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคล และยังสามารถปรับให้เข้ากับสรีระในแต่ละส่วนของ
ร่างกายเพื่อให้การนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ปรึกษาปัญหาการเลือกที่นอนและหมอน

อาคารเดอะโฟร์วิงส์เรสสิเด้นส์
เลขที่ 335/2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพ 10240

02-320-7588 , 091-8841-622

amaxing.co.th@gmail.com