Skip to content

คุณต้องการหมอนและที่นอน
ที่เหมาะกับสรีระ.....

ทำไมเราต้องเลือกหมอนและที่นอน?

          AMAXING จะมาบอกให้ทราบกันว่าทำไมเราทุกคนถึงต้องการหมอนและที่นอนที่เหมาะกับสรีระ รวมทั้งหมอนและที่นอนแบบไหนที่จะเหมาะกับสรีระของเรา
          สาเหตุที่เราทุกคนต้องการหมอนและที่นอนที่เหมาะกับสรีระนั้นมาจากอาการปวดของเรานั่นเอง   เนื่องด้วยหมอนและที่นอนที่ไม่เหมาะสม  อาจทำให้อาการปวดบริเวณคอ  บ่า  ไหล่  หรือหลังของเราเพิ่มมากขึ้น  จนเปลี่ยนเป็นอาการปวดเรื้อรังได้    แต่อาการปวดเหล่านี้ก็ดีขึ้นหรือหายได้เช่นกันด้วยการปรับหมอนและที่นอนให้เหมาะสมกับสรีระร่างกายของเรา แล้วหมอนและที่นอนแบบไหนหล่ะ…? ที่จะเหมาะกับเรา

หมอนที่เหมาะสม

             เนื่องจากเวลาเรานอนหมอนจะรองรับบริเวณศีรษะ คอ และบ่าของเรา ดังนั้นหมอนที่เหมาะกับเราควรที่จะรองรับบริเวณส่วนเว้าส่วนโค้งบริเวณศีรษะ คอ
   และบ่าได้ดีทั้งในท่านอนหงายและท่านอนตะแคง

   – ท่านอนหงาย

หมอนที่เหมาะสม

ควรให้ศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับลำตัว และหมอนควรรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งของกระดูกสันหลังส่วนคอได้ดี

หมอนสูงเกินไป

ถ้าใช้หมอนสูงเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนศีรษะก้ม คางจะชิดอกมากขึ้น

หมอนต่ำเกินไป

ถ้าใช้หมอนต่ำเกินไปก็จะรู้สึกว่าหน้าแหงนและอาจมีอาการเวียนศีรษะได้ในผู้ที่มีความดันโลหิตสูง

   – ท่านอนตะแคง

หมอนที่เหมาะสม

ควรเลือกหมอนที่มีความสูงเท่ากับความกว้างของไหล่เราโดยประมาณ เพื่อให้ศีรษะให้อยู่ในแนวเดียวกันกับลำตัวและไม่ให้เกิดแรงกดที่หัวไหล่

หมอนสูงเกินไป

ถ้าใช้หมอนสูงเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนศีรษะถูกยกขึ้น

หมอนต่ำเกินไป

ถ้าใช้หมอนต่ำเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนคอพับตกลงและจะมีแรงกดที่บริเวณหัวไหล่มากขึ้น

ที่นอนที่เหมาะสม

             เนื่องจากที่นอนจะรองรับสรีระร่างกายเรากว่า 80% ตั้งแต่บริเวณไหล่ลงมาจนถึงปลายเท้า ดังนั้นการเลือกที่นอนจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก และที่นอน
   ที่ดีไม่ควรที่จะมีความนุ่มแน่นเท่ากันหมดทั้งหลัง เพราะเวลาที่เรานอนนั้นร่างกายเราจะมีจุดลงน้ำหนักแต่ละส่วนที่ไม่เท่ากันนั่นเอง

   – ท่านอนหงาย

ที่นอนที่เหมาะสม

ที่นอนควรรองรับสรีระร่างกายได้ดี หมายความว่าสามารถรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งของแนวกระดูกสันหลังและช่วงสะโพกได้

ที่นอนแน่นเกินไป

ถ้าที่นอนแน่นเกินไปจะทำให้มีแรงกดบริเวณสะบัก สะโพก และส้นเท้า โดยเฉพาะช่วงสะโพกจะถูกที่นอนดันและทำให้เกิดหลังแอ่น ดังนั้นเวลาที่นอนหงายจะรู้สึกว่ามีช่องว่างบริเวณหลังส่วนล่างกับเตียงและทำให้มีอาการปวดหลังได้

ที่นอนนุ่มเกินไป

ถ้าที่นอนนุ่มเกินไปก็จะให้ให้ตัวจม เหมือนนอนแล้วตัวงอเล็กน้อย และทำให้มีอาการปวดหลังได้เช่นกันเพราะกล้ามเนื้อบริเวณหลังจะถูกยืด

   – ท่านอนตะแคง

ที่นอนที่เหมาะสม

ที่นอนควรรองรับสรีระร่างกายได้ดี หมายความว่าสามารถรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งของสรีระร่างกาย โดยเฉพาะบริเวณช่วงไหล่ เอว และสะโพกได้

ที่นอนแน่นเกินไป

ถ้าที่นอนแน่นเกินไปจะทำให้มีแรงกดบริเวณไหล่และสะโพก เนื่องจากเวลาที่นอนตะแคงจุดที่มีการลงน้ำหนักเยอะมากที่สุดจะเป็นบริเวณไหล่และสะโพก ดังนั้นทั้งไหล่และสะโพกก็จะถูกที่นอนดันส่งผลให้แนวกระดูกสันหลังไม่อยู่ในแนวตรง

ที่นอนนุ่มเกินไป

ถ้าที่นอนนุ่มเกินไปก็จะให้ให้ตัวจม โดยเฉพาะช่วงบริเวณสะโพกที่จะเห็นได้ชัดเจนว่าจม ซึ่งที่นอนที่นุ่มเกินไปก็จะส่งผลให้แนวกระดูกสันหลังไม่อยู่ในแนวตรงเช่นกัน

             ซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเราถึงควรเลือกหมอนและที่นอนให้เหมาะกับสรีระร่างกายของเรา เพราะการนอนนั้นกินเวลากว่า 1 ใน 3 ของชีวิตเรา
   ดังนั้นสุขภาพการนอนก็สำคัญต่อเราเช่นกัน