Skip to content
Home » Pillow

Pillow

Nittha Pillow

หมอนคัสตอม

เป็นที่หมอนที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษให้เหมาะสมกับสรีระและพฤติกรรมการนอนของแต่ละบุคคล ผู้นอนสามารถเลือกปรับระดับความนุ่มหรือแน่นให้เหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคล เพื่อให้การนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

ปรึกษากับนักกายภาพ

ปัญหาเรื่องการนอนสามารถแก้ไขได้ ถ้าคุณรู้สาเหตุที่แท้จริงของปัญหา การเลือกซื้อที่นอนโดยไม่เข้าใจต้นเหตุของปัญหา ก็ไม่ต่างกับการจับสลากแล้วหวังว่าจะถูกรางวัล

สิ่งที่ควรรู้ในการเลือกหมอน

หมอนที่ดีที่สุด ไม่ใช่หมอนที่แพงที่สุด แต่เป็นหมอนที่เหมาะกับคุณมากที่สุด

          แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าหมอนใบไหนเหมาะกับคุณ ในการเลือกหมอน เราไม่ได้เลือกจากความสบายเพียงอย่างเดียว แต่ยังต้องเลือกจากความเหมาะสมกับสรีระของแต่ละบุคคลด้วย ดังนั้นนักกายภาพบำบัดจะเป็นผู้ที่ตรวจวัดและให้คำแนะนำที่ดีในการเลือกหมอนกับคุณได้ ซึ่งหมายความว่ารูปทรงของหมอนก็จะขึ้นอยู่กับสรีระของแต่ละบุคคลนั่นเอง

          โดยการที่นักกายภาพบำบัดจะทำการเลือกหมอนให้เหมาะกับสรีระของแต่ละบุคคลนั้น ก็จะต้องเลือกหมอนให้รองรับสรีระได้ทั้งในท่านอนหงายและท่านอนตะแคง
ท่านอนหงาย : จะเลือกหมอนโดยดูจากสรีระบริเวณศีรษะและคอ เพื่อให้หมอนสามารถรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งบริเวณนี้ได้พอดี
ท่านอนตะแคง : จะเลือกหมอนโดยดูจากสรีระบริเวณคอและบ่า โดยยึดความกว้างของบ่าเป็นหลัก เพื่อที่เวลานอนตะแคงหมอนจะได้เต็มช่วงคอบ่า

หมอนที่เหมาะสม

          เนื่องจากเวลาเรานอนหมอนจะรองรับบริเวณศีรษะ คอ และบ่าของเรา ดังนั้นหมอนที่เหมาะกับเราควรที่จะรองรับบริเวณส่วนเว้าส่วนโค้งบริเวณศีรษะ คอ และบ่าได้ดีทั้งในท่านอนหงายและท่านอนตะแคง

– ท่านอนหงาย

หมอนที่เหมาะสม

ควรให้ศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับลำตัว และหมอนควรรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งของกระดูกสันหลังส่วนคอได้ดี

หมอนสูงเกินไป

ถ้าใช้หมอนสูงเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนศีรษะก้ม คางจะชิดอกมากขึ้น

หมอนต่ำเกินไป

ควรให้ศีรษะอยู่ในแนวเดียวกับลำตัว และหมอนควรรองรับส่วนเว้าส่วนโค้งของกระดูกสันหลังส่วนคอได้ดี

– ท่านอนตะแคง

หมอนที่เหมาะสม

ควรเลือกหมอนที่มีความสูงเท่ากับความกว้างของไหล่เราโดยประมาณ เพื่อให้ศีรษะให้อยู่ในแนวเดียวกันกับลำตัวและไม่ให้เกิดแรงกดที่หัวไหล่

หมอนสูงเกินไป

ถ้าใช้หมอนสูงเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนศีรษะถูกยกขึ้น

หมอนต่ำเกินไป

ถ้าใช้หมอนต่ำเกินไปก็จะรู้สึกเหมือนคอพับตกลงและจะมีแรงกดที่บริเวณหัวไหล่มากขึ้น

วิธีในการเลือกหมอนด้วยตัวเองง่ายๆ

ปัจจัยสำคัญอื่นๆ

นอกจากรูปทรงของหมอนที่เหมาะกับสรีระแล้ว ปัจจัยสำคัญที่เราจะต้องคำนึงถึงอีกก็คือวัสดุที่ใช้ในการทำหมอน
ซึ่งจะมีผลทั้งในเรื่องของความสบาย การระบายความร้อน อายุการใช้งาน และไรฝุ่น ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของโรคภูมิแพ้

ยางพารา

เมมโมรี่โฟม

ใยสังเคราะห์

ใยนุ่น

ขนสัตว์

ธัญพืช